M.Margala the others

____________Alberto Simao _ C band______________ ______________Alberto Simao _ KU band ___________

 

DX Forum

M.Margala Bošáca : Strechy

 M Margala strechy

M.Margala Bošáca : Merací prístroj

mmargala pristroj uvod

Marian Margala Bošáca : Gibertini OP 150 OFFSET s PLM.

Ofsetový tvar reflektoru typu Gibertini OP 150 v polárnom uchytení v rozsahu natáčania od 45,0°W po 68,0°E.

     op150 uvod
Marian Margala : danú parabolu som si vyhliadol kvôli vyhovujúcemu prevedeniu jednotlivých konštrukčných častí viď. napríklad kovový úchyt konvertora,ktorý je väčšinou u ostatných v plastovom prevedení.Rozsah tejto zostavy je od 45,0°W až po 68,0°E.Rozšíreniu príjmu na východ bráni v blízkosti objekt rodinného domu z vedľajšieho pozemku .